ANBI

Dierencentrum Achterhoek is een ANBI

ANBI, afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling, is een organisatie die zich (nagenoeg) geheel inzet voor het algemeen belang en die door de Belastingdienst als zodanig wordt aangemerkt.

Om ANBI te zijn - en te blijven - moet de organisatie een aantal zaken publiceren. De documenten van het Dierencentum alsook van de stichting Vrienden van Dierencentrum Achterhoek tref je hieronder aan: