ANBI

Dierencentrum Achterhoek is een ANBI

ANBI, afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling, is een organisatie die door de belasting dienst wordt gekenmerkt als dusdanig da hij zich inzet voor het algemene nut.

Om ANBI te zijn - en te blijven - moet iedere organisatie een aantal zaken publiceren. De documenten van het Dierencentum als ook van de stichting Vrienden van Dierencentrum Achterhoek tref je hieronder: