Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Antwoord op veel gesltede vragen.

Bij het Diernecentrum zijn de volgende entingen verplicht voor je hond:

  • HCC 
  • Parvo
  • Hondenziekte
    • (bovenstaande entingen niet ouder dan 3 jaar).
  • Leptospirose (niet ouder dan 1 jaar).

Nee, maar het staat je vrij je hond tegen kennelhoest te laten enten.

Let op: als je voor een neusdruppelenting tegen kennelhoest kiest, dan stelt het Dierencenrturm als plicht dat deze tenminste twee weken oud is! Voor de injectie enting geldt deze twee weken niet.

Wij hanteren hier een week voorafgaand aan het pensionverblijf voor. Dus als je hond op 1 augusutus in pension komt, dan moet de enting voor de 24ste juli gegeven zijn. 

Als de enting nog geldig is, let er dan wel op dat deze niet tijdens het verblijf mag verlopen!

In veel gevallen geen nood: wordt je hond jaarlijks gevaccineerd en je bent te laat, dan is een herenting afdoende. Is het langer dan 1 jaar geleden, dan moet de hond twee weken van te voren zijn geënt. Let op: is er sprake van urgentie dat het dier in pension moet (bv. ziekenhuis opname van het baasje) én de enting is verlopen, neem dan eerst telefonisch contact met ons op: (0314) 32 48 54

Mocht het Dierencentrum een controle krijgen, dan zijn wij verplicht aan te tonen dat de dieren die bij ons verblijven een geldige vaccinatie hebben. Het boekje krijg je bij ophalen weer mee.

Bij "titeren" wordt gekeken of de vaccinaties die uw hond heeft gekregen nog steeds (voldoende) werkzaam zijn. Een titerbepaling kan worden gedaan voor de drie virale  onderdelen van de zogeheten cocktail enting (HCC, Parvo en hondenziekte). Voor leptospirose (ook wel ziekte van Weil genoemd) bestaat wel een titerbaling, maar deze zegt onvoldoende of je huisider beschermd is tegen deze bacterie.

de enting voor leptospirose dient dus hoe dan ook gegeven te worden.

Ja. Informeer bij je eigen dierenarts of dit een alternatief is voor je hond(-en) en hoe lang de titerbepaling geldig is. Belangrijk: als je kiest voor titerbepaling dan dient het schriftelijk bewijs overhandigd te worden bij het pensionverblijf. Op dit bewijs moet het dier duidelijk zijn omschreven (bv. het chipnummer)

Voor leptospirose (ziekte van Weil) geldt dit niet.

Ja. Het pension van Dierencentrum Achterhoek telt het aantal dagen, niet het aantal nachten.

Wij hebben uitstekende banden met de dierenarts die aan het Dierencentrum is aangesloten. Contact met de eigen dierenarts kan te allen tijden, maar vergeet dit niet zelf bij de dierenarts aan te geven! Is dit niet gedaan, dan mag je dierenarts mogelijk geen gegevens verstrekken.

Een en ander is afhankelijk van de onderliggende/ te behandelen ziekte. Neem voor het verblijf contact met ons op.