Vrienden van DCA

Stichting Vrienden van Dierencentrum Achterhoek

De Stichting Vrienden van Dierencentrum Achterhoek steunt het Dierencentrum Achterhoek op uiteenlopende manieren.

Door de verouderde huisvesting is al geruime tijd geleden de wens geboren nieuwbouw te realiseren. Maar dat is een kostbare zaak, zeker in deze tijden. De Vrienden zetten zich dan ook in fondsen te realiseren voor juist deze noodzakelijke nieuwbouw.

Ook op het gebied van de zorg voor onze dieren is de stichting actief. Alle dieren die opgevangen worden door het Dierencentrum verdienen optimale zorg. In veruit de meeste gevallen zijn de dieren gezond en kan het verblijf bij het Dierencentrum beperkt blijven. Maar er zijn altijd uitzonderingen op deze regel. Denk bijvoorbeeld aan botbreuken, maagtorsies en andere aandoeningen die een goede prognose hebben, maar wel flink drukken op het budget voor veterinaire zorg. De Vrienden springen hierop in door deze al dan niet geheel te vergoeden.

Netwerken vormt eveneens een belangrijke schakel in het geheel. Hoe meer naamsbekendheid en hoe groter het netwerk van mensen, bedrijven en instanties, des te makkelijker wordt het zaken voor elkaar te krijgen.

Ook zet de stichting Vrienden zich in voor de vele vrijwilligers die de dagelijkse verzorging op velerlei wijzen steunen.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door dhr. T. Jansen, voorzitter en penningmeester (zolang deze functie vacant is) en mw. E. Jongerden, secretaris.

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt geen vergoedingen. De stichting heeft geen personeel in dienst.

RSIN: 816263243

KvK: 09114513

Bank: NL45 RABO 0130 5382 56

Bezoek- en correspondentieadres:

     Edisonstraat 54

     7006 RE Doetinchem

     0314 - 324 854

voor de jaarcijfers, het activiteitenverslag en het beleidsplan klik hier